قوانین و مقررات

تمام اصول و رویه‏‌های کالاتحویل منطبق با قوانین کشور ایران، قانون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده است و متعاقبا کاربر نیز موظف به رعایت قوانین مرتبط با کاربر است. در صورتی که در قوانین مندرج، رویه‏‌ها و سرویس‏‌های کالاتحویل تغییراتی ایجاد شود، در همین صفحه منتشر شده و شما توافق می‏‌کنید که استفاده مستمرتان از سایت kalatahvil.ir و اپلیکیشن کالاتحویل به معنی پذیرش هرگونه تغییر در این قوانین است.

اسکرول